Appel & Ei: winkel

Appel&Ei is een sociale kruidenier waar enthousiaste vrijwilligers en mensen uit kansengroepen samen werken om armoede, achterstelling en sociaal isolement in Schoten te bestrijden.