De sociale kruidenier is een plaats waar enthousiaste vrijwilligers en mensen uit kansengroepen samen werken om armoede, achterstelling en sociaal isolement in Schoten te bestrijden.

Hoe doen we dit?

 • Onze klanten zijn enkel mensen uit kansengroepen die worden doorverwezen door het OCMW. Zij doen vooraf een sociaal en financieel onderzoek.
 • Winkel:
  • Producten worden verkocht aan prijzen die beduidend lager liggen dan de prijzen in het reguliere circuit.
  • Klanten worden respectvol aangespoord om budgetvriendelijk en gezond te winkelen.
  • De winkel is 2 halve dagen per week open. In een later stadium kunnen, indien mogelijk, de openingsuren uitgebreid worden.
  • De winkel is aantrekkelijk ingericht.
 • Ontmoetingsruimte:
  • De ontmoetingsruimte is een aangename plek waar klanten tijdens de openingsuren warm ontvangen worden.
  • Voor kinderen wordt een kinderhoek voorzien.
 • Activiteiten en acties:
  • We organiseren activiteiten – al dan niet regelmatig – die binnen onze visie vallen (kapper, huiswerkbegeleiding, …).
  • Naargelang het seizoen of het aanbod zijn er specifieke acties (Sinterklaas, eindejaar, kledingverkoop, cultuur …)
 • De sociale kruidenier wordt geleid en gedragen door vrijwilligers. Doel is om vele Schotense vrijwilligers op een respectvolle manier te betrekken in de werking:
  • De vrijwilliger voelt zich goed:
   • Er wordt rekening gehouden met de voorkeuren, achtergrond en beschikbaarheid van de vrijwilliger.
   • Indien gewenst is opleiding mogelijk.
   • Initiatieven worden genomen om bij de vrijwilligers een warme groepssfeer te creëren.
   • De vrijwilliger is verzekerd.
  • De sociale kruidenier ervaart de vrijwilliger als een meerwaarde:
   • Een vrijwilliger die een engagement op zich neemt, zal dit correct en met respect voor anderen uitvoeren.
  • Ook klanten kunnen vrijwilliger worden. Op deze manier betrekken we de klanten bij onze werking.
 • Financiering en ondersteuning:
  • De sociale kruidenier wordt ondersteund door het OCMW van Schoten en de gemeente en door vrije giften. We gaan actief op zoek naar sponsoring en subsidies.
  • De vrijwilligers zorgen voor een efficiënt en kostenbewust management.
  • De werking is ondergebracht in een vzw.
  • De boekhouding is professioneel en transparant georganiseerd.
 • De sociale kruidenier heeft geen politieke of religieuze kleur.