De sociale kruidenier is een plaats waar enthousiaste vrijwilligers en mensen uit kansengroepen samen werken om armoede, achterstelling en sociaal isolement in Schoten te bestrijden.

Hoe doen we dit?

Klanten

Onze klanten zijn enkel mensen uit kansengroepen die worden doorverwezen door het OCMW. Zij doen vooraf een sociaal en financieel onderzoek.

Winkel

 • Producten worden verkocht aan prijzen die beduidend lager liggen dan de prijzen in het reguliere circuit.
 • Klanten worden respectvol aangespoord om budgetvriendelijk en gezond te winkelen.
 • De winkel is 2 halve dagen per week open. In een later stadium kunnen, indien mogelijk, de openingsuren uitgebreid worden.
 • De winkel is aantrekkelijk ingericht.

Ontmoetingsruimte

 • De ontmoetingsruimte is een aangename plek waar klanten tijdens de openingsuren warm ontvangen worden.
 • Voor kinderen wodt er een kinderhoek voorzien.

Activiteiten en acties

 • We organiseren activiteiten – al dan niet regelmatig – die binnen onze visie vallen (kapper, huiswerkbegeleiding, …).
 • Naargelang het seizoen of het aanbod zijn er specifieke acties (Sinterklaas, carnaval, eindejaar, kledingverkoop, cultuur …)

Vrijwilligers

De sociale kruidenier wordt geleid en gedragen door vrijwilligers. Doel is om vele Schotense vrijwilligers op een respectvolle manier te betrekken in de werking, en op een manier waarbij ieder zich goed voelt:

 • Er wordt rekening gehouden met de voorkeuren, achtergrond en beschikbaarheid van de vrijwilliger.
 • Indien gewenst is opleiding mogelijk.
 • Er worden initiatieven genomen om bij de vrijwilligers een warme groepssfeer te creëren.
 • De vrijwilliger is verzekerd.
 • De sociale kruidenier ervaart de vrijwilliger als een meerwaarde. Een vrijwilliger die een engagement op zich neemt, zal dit correct en met respect voor anderen uitvoeren.
 • Ook klanten kunnen vrijwilliger worden. Op deze manier betrekken we de klanten bij onze werking.

Financiering en ondersteuning

 • De sociale kruidenier wordt ondersteund door het OCMW van Schoten en de gemeente, en door vrije giften. We gaan actief op zoek naar sponsoring en subsidies.
 • De vrijwilligers zorgen voor een efficiënt en kostenbewust management.
 • De werking is ondergebracht in een vzw.
 • De boekhouding is professioneel en transparant georganiseerd.

Maatschappelijke betrokkenheid

Appel&Ei wil zich inzetten voor een betere samenleving. De sociale kruidenier heeft geen politieke of religieuze kleur.